Công bố danh sách 42 ngân hàng đủ năng lực bảo lãnh nhà ở

Danh sách 42 ngân hàng thương mại đủ năng lực thực hiện bão lãnh nhà ở hình thành trong tương lai vừa được Ngân hàng nhà nước Việt Nam công bố.

Công bố danh sách 42 ngân hàng đủ năng lực bảo lãnh nhà ở

bảo lãnh nhà ở
Ngân hàng Nhà nước công bố danh sách 42 ngân hàng đủ năng lực bảo lãnh nhà ở
Thông tư 13/2017 của Ngân hàng Nhà nước quy định, kể từ ngày 15/11/2017, các ngân hàng thương mại phải phát hành cam kết bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai cho từng bên mua trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày ký hợp đồng mua nhà.

Công bố danh sách 42 ngân hàng đủ năng lực bảo lãnh nhà ở

Công bố danh sách 42 ngân hàng đủ năng lực bảo lãnh nhà ở

Theo đó, bảo lãnh trong bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai (gọi là bảo lãnh nhà ở) là bảo lãnh ngân hàng. Cụ thể, ngân hàng thương mại cam kết với bên mua, bên thuê mua (gọi chung là bên mua) về việc sẽ thực hiện nghĩa vụ tài chính thay cho chủ đầu tư khi đến thời hạn giao, nhận nhà ở đã cam kết nhưng chủ đầu tư không bàn giao nhà ở cho bên mua mà không hoàn lại hoặc hoàn lại không đầy đủ số tiền đã nhận ứng trước và các khoản tiền khác theo hợp đồng mua, thuê mua nhà ở đã ký kết cho bên mua; đồng thời chủ đầu tư phải nhận nợ và hoàn trả cho ngân hàng thương mại.

Bên cạnh đó, thông tư cũng quy định rõ, ngân hàng thương mại có đủ năng lực thực hiện bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai phải đảm bảo 2 điều kiện: Không bị cấm thực hiện bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai trong giai đoạn bị kiểm soát đặc biệt; trong giấy phép thành lập và hoạt động hoặc tại văn bản sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động của ngân hàng thương mại có quy định nội dung hoạt động bảo lãnh ngân hàng.

Trường hợp ngân hàng thương mại không còn đáp ứng quy định bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai, bị loại khỏi danh sách, vẫn phải tiếp tục thực hiện các thỏa thuận, cam kết đã ký về bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai cho đến khi nghĩa vụ bảo lãnh chấm dứt.

Dưới đây là danh sách 42 ngân hàng thương mại đủ năng lực thực hiện bão lãnh nhà ở hình thành trong tương lai.

(Theo Vietnamnet)