Gần 50 cây cầu và 190km đường bộ sẽ được hoàn thiện trong 3 năm tới

FunnyLand tổng hợp – TPHCM đặt mục tiêu trong năm 2018 sẽ xây mới và đưa vào sử dụng 14 cây cầu và 33,5km đường bộ. Giai đoạn 2018 – 2020, Tp.HCM phấn đấu xây mới và đưa vào sử dụng gần 50 cây cầu và 190km đường bộ với tổng vốn dự kiến khoảng 96.000 tỷ đồng.

Theo Kế hoạch tổ chức thực hiện Chương trình giảm ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông, giai đoạn 2018 – 2020 của Tp.HCM, tỷ đất dành cho giao thông chiếm 8,97% đất xây dựng đô thị. Mật độ đường giao thông đạt 2,06km/km2. Khối lượng vận tải hành khách công cộng đô thị đáp ứng từ 9,6% nhu cầu giao thông đô thị. Giảm 5% số vụ, số người chết và số người bị thương do tai nạn giao thông so với năm 2017.

Mục tiêu trong năm 2018 TPHCM sẽ xây mới và đưa vào sử dụng 14 cây cầu và 33,5km đường bộ.

Trong năm 2019, phấn đấu xây mới và đưa vào sử dụng 17 cây cầu và 75km đường bộ. Tỷ lệ đất dành cho giao thông đạt 10,01% đất xây dựng đô thị. Mật độ đường giao thông đạt 2,14km/km2. Khối lượng vận tải hành khách công cộng đô thị đáp ứng được từ 11,2% nhu cầu giao thông đô thị. Giảm 5% số vụ, số người chết và số người bị thương do tai nạn giao thông so với năm 2018.

Đến năm 2020, phấn đấu làm mới và đưa vào sử dụng 18 cây cầu và 81km đường bộ. Tỷ lệ đất dành cho giao thông đạt 12,2% đất xây dựng đô thị. Mật độ đường giao thông đạt 2,2km/km2. Khối lượng vận tải hành khách công cộng đô thị đáp ứng được từ 15% nhu cầu giao thông đô thị. Giảm 5% số vụ, số người chết và số người bị thương do tai nạn giao thông so với năm 2019.=

Được biết, tổng nguồn vốn thực hiện chương trình trong giai đoạn này dự kiến khoảng hơn 96.000 tỷ đồng.