Hà Nội lập 4 quận mới sử dụng cơ chế đặc thù

FunnyLand tổng hợp – Do 4 huyện Thanh Trì, Đông Anh, Hoài Đức, Gia Lâm chưa đạt đủ tiêu chí thành lập quận, Hà Nội đề xuất xin cơ chế đặc thù của Chính phủ. Dự kiến thành phố sẽ lập 4 quận mới vào năm 2020.

Mới đây, UBND thành phố Hà Nội cho biết đang lập đề án để thành lập 4 quận mới là Gia Lâm, Đông Anh, Thanh Trì, Hoài Đức vào năm 2020. Tuy nhiên, Hà Nội cũng cho biết thêm,  4 huyện này hiện vẫn chưa đạt đủ một số tiêu chí để chuyển thành quận. Cụ thể như cân đối thu chi ngân sách, đầu tư hạ tầng khung, mật độ đường giao thông đô thị, tỷ lệ nước thải đô thị, đường đô thị được chiếu sáng, đất cây xanh công cộng…

Do đó, Hà Nội sẽ báo cáo, xin ý kiến Chính phủ cho phép Hà Nội được áp dụng cơ chế đặc thù về tài chính để tạo nguồn lực đầu tư giúp các huyện phát triển lên quận. Việc điều chỉnh tổng thể quy hoạch lập 4 quận mới trên, thành phố sẽ kêu gọi đầu tư từ nguồn xã hội hóa thông qua việc thuê tổ chức nước ngoài thực hiện. Mục tiêu của điều chỉnh quy hoạch tại 4 quận này là giảm mật độ, tăng chiều cao.

UBND thành phố Hà Nội cùng UBND các huyện bổ sung, hoàn thiện danh mục các dự án đầu tư công vào cuối tháng 3 tới để trình Thành phố, báo cáo HĐND Thành phố xem xét, quyết định lập chỉ giới đường đỏ, tổ chức cắm mốc tạo điều kiện cho các huyện giải phóng mặt bằng sạch để thực hiện.

Hà Nội cũng sẽ triển khai linh hoạt các giải pháp thu hút đầu tư, nỗ lực phủ xanh các con đường, ngõ xóm trên địa bàn. Đồng thời đẩy mạnh công tác phát động phong trào trồng cây xanh theo hướng vận động từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người dân tham gia trồng một cây xanh đến năm 2030.

Thành phố cũng sẽ tăng cường việc sử dụng nguồn năng lượng sạch (năng lượng mặt trời) để phục vụ chiếu sáng công cộng. Ủy quyền cho các huyện đầu tư hệ thống điện mới bằng hệ thống điều hành thông minh, từ đó khuyến khích xã hội hóa để đảm bảo tiết kiệm chi ngân sách. Còn về việc xử lý nước thải, thành phố giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu để đề xuất cơ chế đặc thù về đơn giá, trình UBND Thành phố trước ngày 28/2 để có cơ sở báo cáo Bộ Xây dựng vào đầu tháng 3.

Ngoài ra, để tạo nguồn thu cho ngân sách, Hà Nội giao các huyện đẩy mạnh phát triển các dịch vụ, phát triển các cụm công nghiệp sạch, tăng cường thu hút đầu tư về du lịch, phát triển làng nghề; quan tâm sản xuất các mặt hàng thủ công mỹ nghệ truyền thống làm quà lưu niệm cho du khách, cũng như đầu tư xây dựng phát triển các thiết chế văn hóa cấp phường.

 

Tag: tin tức sự kiệntin tuc su kien