Người nước ngoài đang làm gì với quyền sử dụng đất tại Việt Nam

FunnyLand tổng hợp – Theo báo cáo mới nhất về tình hình quản lý Nhà nước về đất đai, cả nước hiện có hơn 31 triệu ha đất đã được sử dụng vào các mục đích, chiếm 93,62% tổng diện tích tự nhiên. Trong đó, số diện tích mà người nước ngoài sử dụng đất tại Việt Nam là 46.140 ha, chiếm khoảng 0,17%.

Người nước ngoài đang làm gì với quyền sử dụng đất tại Việt Nam

Nước ngoài sử dụng đất tại Việt Nam như thế nào?

Sử dụng số liệu thống kê đất đai năm 2016, báo cáo nêu ra diện tích đất đã được giao cho các đối tượng sử dụng là hơn 26.851 ha, chiếm 81,07% tổng diện tích các loại đất. Trong đó, các tổ chức và cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đang sử dụng hơn 46.000 ha, chiếm khoảng 0,17% tổng diện tích của cả nước.

Số tiền thu từ đất (bao gồm: tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp) đã tăng qua các năm. Cụ thể, năm 2013 là 54.434 tỷ đồng, năm 2014 là 55.138 tỷ đồng, năm 2015 là 84.810 tỷ đồng, 2016 là 115.290 tỷ đồng, 2017 là 104.400 tỷ đồng và 4 tháng đầu của năm 2018 là 32.200 tỷ đồng.

Người nước ngoài đang làm gì với quyền sử dụng đất tại Việt Nam

Trong giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai, Chính phủ nhận định đã có nhiều chuyển biến tích cực, đồng thời, nhiều vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài đã được giải quyết. Trong 3 năm (2014 – 2016), toàn ngành tài nguyên và môi trường đã tiến hành hơn 6.000 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 4.061 tổ chức và 580 cá nhân.

Kết quả, đã xử phạt vi phạm hành chính 541 tổ chức, cá nhân sử dụng đất với tổng số tiền 21.657 triệu đồng, truy thu và thu hồi nộp ngân sách 1.005,485 triệu đồng. Cơ quan này đồng thời cũng kiến nghị thu hồi hơn 16.000 ha đất của 250 tổ chức, thu hồi 228 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với 18 tổ chức.

Vướng mắc vẫn còn đó

Báo cáo này cũng nêu không ít hạn chế, nhất là trong quá trình tổ chức thi hành Luật Đất đai. Theo đó, tình trạng mâu thuẫn, chồng chéo, không thống nhất, không đồng bộ vẫn còn tiếp diễn giữa pháp luật về đất đai và các quy định khác có liên quan, như Luật Đầu tư, Doanh nghiệp, Đấu thầu, Xây dựng, Nhà ở, Công chứng…Chính điều này đã gây khó khăn cho tổ chức thực hiện và làm giảm hiệu lực, hiệu quả của các quy định của pháp luật, dẫn tới chưa khai thác có hiệu quả nguồn lực đất đai cho phát triển.

Người nước ngoài đang làm gì với quyền sử dụng đất tại Việt Nam

Đáng chú ý, việc giao cho người nước ngoài sử dụng đất tại Việt Nam theo hình thức đấu giá có thu tiền sử dụng đất và cho thuê đất, nhằm khai thác nguồn lực đất đai, thực hiện còn hạn chế, hầu hết là vẫn thực hiện giao, cho thuê trực tiếp cho các nhà đầu tư. Báo cáo đã nêu rõ, việc phân cấp mạnh thẩm quyền giao đất, cho thuê đất cho địa phương thông qua thực tế triển khai đã nảy sinh tình trạng Trung ương không kiểm soát chặt chẽ được việc sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư tại các vị trí xung yếu, chiến lược về quốc phòng, an ninh và quyết định đối với việc sử dụng đất của các dự án có tầm quan trọng quốc gia

Hạn chế nữa là việc thu hồi đất đối với các trường hợp đã giao cho người nước ngoài sử dụng đất tại Việt Nam nhưng vi phạm pháp luật là rất khó khăn, nhất là các dự án đã được giao đất, cho thuê đất nhưng không đưa đất vào sử dụng, chậm đưa đất vào sử dụng. Theo đánh giá của Chính phủ, chính sách tài chính về đất đai còn có những điểm bất cập, nhất là việc điều tiết nguồn lợi thu được từ đất đai để đảm bảo hài hòa lợi ích của Nhà nước, của người sử dụng đất cùng các doanh nghiệp.

theo Thời Báo Kinh Doanh