Tăng tưởng trong kinh doanh BĐS đạt mức cao nhất từ năm 2011 đến nay 08:01 – 28/12/2017

Hoạt động kinh doanh bất động sản trong năm tăng 4,07% (mức tăng cao nhất kể từ năm 2011, đóng góp 0,21 điểm phần trăm.

Tổng Cục thống kê vừa công bố báo cáo tình hình kinh tế – xã hội năm 2017. Theo con số vừa được công bố, GDP năm 2017 đã có mức tăng trưởng vượt mục tiêu đề ra và cao hơn mức tăng của các năm từ 2011-2016, đạt 6,81%. Đáng chú ý, 2017 cũng là năm ngành kinh doanh bất động sản có mức tăng trưởng cao nhất từ năm 2011 đến nay.

Theo đó, hoạt động kinh doanh bất động sản trong năm tăng 4,07% (mức tăng cao nhất kể từ năm 2011, đóng góp 0,21 điểm phần trăm.

Trong khi đó, mức tăng ngành kinh doanh bất động sản năm 2011 tăng 3,80%; năm 2012 tăng 1,32%; năm 2013 tăng 2,17%; năm 2014 tăng 2,80%; năm 2015 tăng 2,96%; năm 2016 tăng 4,00%.

Tăng tưởng trong kinh doanh BĐS đạt mức cao nhất từ năm 2011 đến nay 08:01 - 28/12/2017

Còn theo số liệu đưa ra trong báo cáo tình hình đăng ký doanh nghiệp thành lập mới tháng 12 và năm 2017 do Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) vừa công bố, trong năm 2017 so với cùng kỳ năm trước thì ngành kinh doanh bất động sản tiếp tục có số vốn đăng ký mới nhiều nhất là 388.376 tỷ đồng, chiếm 30,0%; xếp thứ hai là ngành bán buôn; bán lẻ; sửa chữa ô tô, xe máy có 198.042 tỷ đồng, chiếm 15,3%…

Cũng theo thống kê, trong năm 2017, lĩnh vực bất động sản có 5.065 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới (tăng 62% so với cùng kỳ năm 2016), dẫn đầu về tỉ lệ gia tăng doanh nghiệp mới so với các lĩnh vực khác.

Tính chung tất cả các lĩnh vực trong năm 2017, tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động của cả nước là 153.307 doanh nghiệp, trong đó: có 126.859 doanh nghiệp thành lập mới và 26.448 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động.

(Theo Bizlive)