Thủ tướng giao kế hoạch vốn cho 19 dự án giao thông

Thủ tướng Chính phủ vừa giao Bộ GTVT kế hoạch đầu tư vốn trái phiếu Chính phủ và danh mục các dự án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ năm 2017 giai đoạn 2012-2015 và bổ sung giai đoạn 2014-2016.

Thủ tướng vừa giao kế hoạch vốn năm 2017 cho 19 dự án giao thông

Theo Quyết định số 1977/QĐ-TTg, Thủ tướng giao vốn cho 19 dự án sử dụng vốn dư từ dự án mở rộng Quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên với tổng mức đầu tư gần 16.640 tỷ đồng. Trong đó vốn trái phiếu Chính phủ là hơn 11.350 tỷ đồng. Kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2017 được giao cho Bộ GTVT là gần 6.300 tỷ đồng.

Các dự án trong kế hoạch giao vốn gồm: Dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành – Đức Hòa, thuộc các tỉnh Bình Phước, Bình Dương, Tây Ninh và Long An; Dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Năm Căn – Đất Mũi, tỉnh Cà Mau; Dự án đầu tư xây dựng quốc lộ 12B đoạn Tam Điệp – Nho Quan, tỉnh Ninh Bình; Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí minh đoạn tuyến tránh đô thị Pleiku, tỉnh Gia Lai; Dự án đầu tư xây dựng công trình tuyến tránh quốc lộ 1 đoạn qua thị xã Quảng Trị (hạng mục cầu Thành Cổ và đường dẫn); Đầu tư xây dựng cầu Bình Ca thuộc đường Hồ Chí Minh…

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư căn cứ danh mục dự án, tổng số kế hoạch đầu tư vốn trái phiếu Chính phủ năm 2017, quyết định giao Bộ GTVT chi tiết kế hoạch đầu tư vốn trái phiếu Chính phủ năm 2017 cho từng dự án.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm trước Thủ tướng và các cơ quan thanh tra, kiểm toán về tính chính xác của thông tin, số liệu và mức vốn phân bổ cho các dự án; kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư vốn trái phiếu Chính phủ năm 2017 và định kỳ hàng quý báo cáo Chính phủ tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư vốn trái phiếu Chính phủ năm 2017.

(Theo Dân trí)