Tp.HCM: Phí thẩm định hồ sơ cấp “sổ đỏ” sắp được điều chỉnh?

Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nếu được HĐND Tp.HCM thông qua, cao nhất sẽ là 1.650.000 đồng/hồ sơ.
Sổ đỏ

Tp.HCM: Phí thẩm định hồ sơ cấp "sổ đỏ" sắp được điều chỉnh?

Mức phí thẩm định cấp “sổ đỏ” thấp nhất là 650.000 đồng và
nhất là 1.650.000 đồng/hồ sơ
Văn phòng UBND TpP.HCM vừa cho biết, thành phố đã trình HĐND Thành phố mức thu phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố.

Cụ thể, đối với trường hợp giao, cho thuê đất, vẫn giữ nguyên mức thu như trước đây.

Đối với trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, mức thu được đề nghị điều chỉnh như sau:

Tp.HCM: Phí thẩm định hồ sơ cấp "sổ đỏ" sắp được điều chỉnh?

Nguồn: Văn phòng UBND Tp.HCM
(Theo BizLive)